CẬP NHẬT TIÊU CHÍ XÉT DUYỆT SHOP YÊU THÍCH/ SHOP YÊU THÍCH+ TỪ 16.11.2021

14 December, 2022 by
CẬP NHẬT TIÊU CHÍ XÉT DUYỆT SHOP YÊU THÍCH/ SHOP YÊU THÍCH+ TỪ 16.11.2021
Đỗ Ngọc Ly

Từ ngày 16.11.2021, các tiêu chí xét duyệt gắn và gỡ nhãn Shop Yêu Thích/Shop Yêu Thích + sẽ được áp dụng trở lại. Lameco thông tin tới Nhà bán hàng như sau.

Shop Yêu thích

Áp dụng trở lại các tiêu chí xét duyệt gắn và gỡ nhãn cho tất cả Người bán từ ngày 16/11/2021. Cụ thể:

Bảng 1. Tiêu chí xét duyệt Shop Yêu thích.

Shop Yêu thích+

– Đối với các Shop có khu vực có tất cả ĐVVC tạm ngưng hoạt động: Shopee sẽ tạm ngưng xét duyệt các tiêu chí để trở thành Shop Yêu Thích+ và duy trì số tuần đạt chỉ tiêu Shop Yêu Thích+ (không bao gồm vi phạm Đăng bán sản phẩm giả/ nhái & Tiêu chuẩn cộng đồng.

Xem danh sách các khu vực có ĐVVC ngưng hoạt động tại: Link

– Đối với Shop ở các khu vực còn lại (có ít nhất 1 ĐVVC hoạt động) sẽ được áp dụng các tiêu chí xét duyệt gắn và gỡ nhãn như sau:

Bảng 2. Tiêu chí xét duyệt Shop Yêu thích+.

Nhà bán hàng vui lòng liên hệ Lameco để được hỗ trợ thêm thông tin!

in News
Share this post
Tags
Archive