Điều Khoản Sử Dụng

4 tháng 10, 2021 bởi
Điều Khoản Sử Dụng
Lameco JSC

Chào mừng đến với www.lameco.vn của CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LAMECO (sau đây gọi là "Lameco"). Lameco được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109762951 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 04 tháng 10 năm 2021, cập nhật lần thứ năm vào ngày 14 tháng 8 năm 2023.

Bằng việc truy cập vào Website, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng này, bao gồm Chính sách Bảo mật của chúng tôi, mà không có bất kỳ giới hạn hoặc điều kiện nào.

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG. BẰNG VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG WEBSITE LAMECO.VN, BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG WEBSITE NÀY.

Lameco có quyền thực hiện các hành động cần thiết nếu nghi ngờ có bất kỳ hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp nào, bao gồm việc chấm dứt quyền truy cập vào Website, chấm dứt bất kỳ tài khoản nào, và/hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn đặt hàng sản phẩm nào.

Phạm vi Áp dụng

BẰNG VIỆC TRUY CẬP, SỬ DỤNG VÀ/HOẶC THANH TOÁN TRÊN WEBSITE NÀY, BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY MÀ KHÔNG CÓ GIỚI HẠN. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý, VUI LÒNG THOÁT RA VÀ KHÔNG TRUY CẬP, SỬ DỤNG HOẶC THANH TOÁN TRÊN WEBSITE NÀY.

Các Điều khoản Sử dụng có sẵn dưới mục ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ở mỗi trang trên Website. Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản này bất kỳ lúc nào. Vui lòng kiểm tra Điều khoản Sử dụng trước khi sử dụng Website để xem có bất kỳ thay đổi nào không. Tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Website xác nhận rằng bạn chấp nhận các thay đổi đó. Nếu bạn không đồng ý với các thay đổi, bạn nên thoát ra và không sử dụng Website.

Từ thời gian này đến thời gian khác, LAMECO có thể bổ sung các Điều khoản Sử dụng bằng các điều khoản bổ sung liên quan đến nội dung hoặc sự kiện cụ thể ("Các Điều khoản Bổ sung"). Các Điều khoản Bổ sung này sẽ được hiển thị trên Website và được tích hợp vào các Điều khoản Sử dụng bằng cách tham chiếu.

Vui lòng đọc Chính sách Bảo mật của chúng tôi, chính sách cũng điều chỉnh việc bạn truy cập vào Website, để hiểu các thực tiễn bảo mật của chúng tôi.

Sử dụng Website

Bạn có thể duyệt và sử dụng Website cho các mục đích cá nhân và theo các Điều khoản Sử dụng. Bạn sẽ không sử dụng Website để gửi thư rác hoặc các thông điệp hàng loạt không được phép. Bạn sẽ không truyền, giới thiệu hoặc tải lên virus, phần mềm gián điệp hoặc bất kỳ mã độc hại nào khác. Chúng tôi không có nghĩa vụ phát hiện sự hiện diện của các loại virus đó.

Việc thu thập dữ liệu không được phép, chẳng hạn như thu thập thông tin cá nhân, mật khẩu hoặc thông tin tài khoản từ Website, bị cấm. Bất kỳ phần mềm hoặc nội dung nào tải về từ Website đều tự chịu rủi ro.

Bản quyền và Thương hiệu

Website và tất cả văn bản, âm thanh, video, hình ảnh, âm nhạc, đồ họa, thông tin, dữ liệu, nội dung và các tài liệu khác hiển thị trên hoặc tải xuống từ Website ("Nội dung") đều thuộc sở hữu của hoặc được sử dụng với sự cho phép từ LAMECO và được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu và các luật khác. Việc sử dụng trái phép Nội dung có thể vi phạm các luật này.

Trách nhiệm của Người dùng và Quyền Sử dụng Website

Bạn không được phép đăng tải lên, gửi, truyền hoặc chia sẻ bất kỳ nội dung nào vi phạm pháp luật của Việt Nam. Bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin hoặc nội dung mà bạn đăng tải lên, gửi, truyền hoặc chia sẻ với LAMECO trên Website hoặc qua email. Bằng việc truyền hoặc đăng tải nội dung, bạn tuyên bố rằng đó là nội dung do bạn tạo ra và không vi phạm bất kỳ tác quyền của bên thứ ba nào. LAMECO không xác nhận hay chịu trách nhiệm với bất kỳ nội dung nào do người dùng đăng tải lên Website.

Tất cả thông tin người dùng gửi lên Website sẽ được chúng tôi lưu trữ, sử dụng và bảo quản theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. LAMECO có quyền sử dụng bất kỳ thông tin nào do người dùng cung cấp cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm phát triển, sản xuất và tiếp thị.

Liên kết đến Các Website Khác

Website có thể chứa các liên kết đến các website của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi LAMECO. Việc người dùng truy cập Website của bên thứ ba thông qua liên kết từ Website của Lameco là hoàn toàn tự nguyện. Lameco sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ nội dung hoặc sự cố phát sinh do việc người dùng truy câp Website của bên thứ ba gây ra.

Nếu bạn muốn liên kết đến Website của Lameco, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua email tại info@lameco.vn. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc cấm bất kỳ liên kết nào vào bất kỳ lúc nào đến Website của chúng tôi.

Giới hạn Trách nhiệm

WEBSITE ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG". CHÚNG TÔI TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, TRONG PHẠM VI LUẬT PHÁP CHO PHÉP.

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HOẶC HỆ QUẢ NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG WEBSITE.

Bạn đồng ý bồi thường cho LAMECO và các công ty liên kết của chúng tôi khỏi bất kỳ tổn thất, thiệt hại, yêu cầu, phạt tiền hoặc chi phí nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Website.

Để biết thêm thông tin hoặc xin phép sử dụng các tác quyền nội dung có trên Website của Lameco, liên hệ với chúng tôi tại:

Công ty Cổ phần Phần mềm Lameco

Địa chỉ: Số 79, Ngõ 1, Lô 2, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0911396789

Email: info@lameco.vn

trong Tin tức
Chia sẻ bài này
Tag
Lưu trữ