Mở khóa sự phát triển thị trường với sự am hiểu về Phân tích Dữ liệu


Thu thập dữ liệu và thông tin cần thiết để đảm bảo quản lý và tăng trưởng

Liên hệ

black and white robot toy on red wooden table

Nền tảng Giải Pháp Phân Tích của LMC

Giá sản phẩm

Theo dõi thay đổi giá cả thời gian thực của đối thủ một cách dễ dàng.

Khuyến mãi

Nhìn thấy ROI và chi phí quảng cáo của chiến dịch tiếp thị.

Tỉ trọng theo nền tảng và phân loại

Xác định các sản phẩm đóng góp nhiều nhất vào doanh thu của bạn.

Tình hình cạnh tranh

Hiểu phân phối thị phần giữa bạn và đối thủ.

Unified Brand Performance

Tiếp cận dữ liệu tổng hợp trên tất cả các thương hiệu để có cái nhìn tổng quan.

Quảng cáo đa kênh

Nhận dữ liệu về nội dung trả phí và khuyến mãi trên các kênh khác nhau.

Phát triển dựa trên cấu trúc dữ liệu chặt chẽ

Phân tích toàn diện

Tạo điều kiện quyết định nhanh hơn và quản trị minh bạch bằng cách theo dõi các chỉ số quan trọng trên thị trường.

Báo cáo BI hàng đầu

Giải quyết các vấn đề kinh doanh nhanh hơn với báo cáo, phân tích, bảng điều khiển và bảng điểm sẵn có.

Tích hợp hệ thống

Tích hợp tất cả các nguồn dữ liệu và thu thập thông tin cần thiết để đưa ra quyết định kinh doanh đáng tin cậy.

Phát triển phần mềm

Sử dụng công cụ và quy trình tốt nhất để làm cho quá trình phát triển phần mềm trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.

Lựa chọn của hơn 3.000 Thương hiệu và Người bán

Chúng tôi đồng hành cùng các đối tác đáng tin cậy.

Nắm bắt những thông tin quan trọng nhanh chóng - Tăng tốc các quyết định sáng suốt