Chính Sách Bảo Mật

4 tháng 10, 2021 bởi
Chính Sách Bảo Mật
Lameco JSC

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Mục đích:
 • Lưu trữ thông tin để phục vụ cho mục đích duyệt đơn hàng và cung cấp dịch vụ.
 • Để giúp khách hàng cập nhật thông tin về khuyến mãi, quảng cáo, giảm giá một cách nhanh nhất.
 • Hỗ trợ chăm sóc khách hàng, giải quyết các vấn đề khiếu nại liên quan đến công ty và sản phẩm.
 • Cải thiện sản phẩm và chất lượng dịch vụ.
Phạm vi:
 • Họ và tên.
 • Số điện thoại.
 • Email.
 • Các dữ liệu người dùng cung cấp trong quá trình sử dụng website.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng được giới hạn trong các trường hợp sau:

 • Để bảo vệ quyền lợi của công ty và những đối tác của công ty.
 • Khi có yêu cầu của từ những cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Sử dụng cho các mục đích tiếp thị và cải thiện sản phẩm chất lượng dịch vụ.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Lameco sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do khách hàng / người dùng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi cho đến khi khách hàng / người dùng yêu cầu huỷ dữ liệu đã được lưu trữ.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LAMECO
 • Địa chỉ: No. 79, Alley 11, Group 22, Khuong Trung Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City, Vietnam
 • Điện thoại: 091 100 7789
 • Email: info@lameco.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bằng cách:

 • Liên hệ trực tiếp với Lameco qua các kênh liên hệ được cung cấp ở trên.
 • Gửi yêu cầu qua email đến địa chỉ info@lameco.vn.
trong Tin tức
Chia sẻ bài này
Tag
Lưu trữ